2016 - Rie fan Alve

Rie fan alve

De raad van elf. Het woord zegt het al bestaat uit elf personen. Deze elf belangrijke heren hebben de belangrijke taak het carnaval in Blauwhuis in goede banen te leiden. Daarnaast staan zij de prins der Fyfkes bij, zodat hij o.a. ruim baan krijgt naar de bar. Elf, dat wil zeggen.Geduurden een officele carnavals avond staan er elf leden van de club in het 'groen'. In het groen houdt in: Met steek, cape, witte handschoen. Kortom het complete pakket.


De raad van elf van 2020: Dennis Landman, Klaas Bakker, Jimte Bootsma, Ids Wijbenga, Sjoerd Brandsma, Lennart Hoeke, Joop Hannema, (page Elske Brandsma), Prins Feroces Guliëlmus Willem Abma, Gerardus Tvs, Jos Terpstra, Jelle Bakker, Jelmer Ettema, Johannes Rypma, Teake Witteveen en Piet Ykema.


De raad van elf van 2019: Peter Bolink, Ids Wijbenga, Leao Rypma, Sjoerd Brandsma, Willem Abma, Jelmer Ettema, Lennart Hoeke, Jos Terpstra, Auke Attema, Prins Nullam Navigandum Piet Ykema (page Sigrid de Jong), Joop Hannema, Niels van Delft, Gerardus Tvs, Dennis Landman, Johannes Rypma, Jimte Bootsma en Teake Wittevee


De raad van elf van 2018:  Peter Bolink, Ids Wijbenga, Leo Rypma, Sjoerd Brandsma, Willem Abma, Jelmer Ettema, Evert Wijbenga, Lennart Hoeke, Jos Terpstra, Auke Attema, Prins Ludis Ingenium Wiebe Brandsma (page Froukje Attema), Joop Hannema, Rein Brandsma, Niels van Delft, Gerardus TvS, Dennis Landman, Johannes Rypma, Piet Ykema, Jimte Bootsma en Teake Witteveen.


De raad van elf van 2017:  Peter Bolink, Ids Wijbenga, Leo Rypma, Sjoerd Brandsma, Willem Abma, Jelmer Ettema, Evert Wijbenga, Lennart Hoeke, Jos Terpstra, Auke Attema, Prins Elevatio Ciconia Joop Hannema (page Siska Smidstra), Wiebe Brandsma, Rein Brandsma, Niels van Delft, Gerardus TvS, Dennis Landman, Johannes Rypma en Piet Ykema.


De raad van elf van 2016:  Peter Bolink, Ids Wijbenga, Leo Rypma, Sjoerd Brandsma, Willem Abma, Jacob Breeuwsma, Jelmer Ettema, Evert Wijbenga, Prins Vacca Agoris Lennart Hoeke (Page Afke Rypma), Jos Terpstra, Auke Attema, Joop Hannema, Wiebe Brandsma, Rein Brandsma, Niels van Delft, Gerardus TvS, Dennis Landman, Johannes Rypma en Piet Ykema.


De raad van elf van 2015:  Peter Bolink, Ids Wijbenga, Leo Rypma, Sjoerd Brandsma, Willem Abma, Jacob Breeuwsma, Richard Huitema,Jelmer Ettema, Evert Wijbenga, Klaas Kroon, Lennart Hoeke, Jos Terpstra, Prins Auxiliator Auke Attema (Page Tineke Witteveen), Joop Hannema, Wiebe Brandsma, Rein Brandsma, Niels van Delft, Siegfried Altena en Jan Bekema.


De raad van elf van 2014: Met van links naar rechts: Peter Bolink, Ids Wijbenga, Leo Rypma, Sjoerd Brandsma, Willem Abma, Jacob Breeuwsma, Richard Huitema,Jelmer Ettema, Prins Morietor Evert Wijbenga, (Page Berber Witteveen), Klaas Kroon, Lennart Hoeke, Jos Terpstra, Auke Attema, Joop Hannema, Wiebe Brandsma, Rein Brandsma, Niels van Delft, Siegfried Altena en Jan Bekema.

 

Garde

De Garde dames vormen al sinds jaar en dag het visitekaartje van de Fyfkes. Ieder jaar verrassen ze weer vriend en vijand met een nieuwe spectaculaire dans. Hun lenigheid lijkt geen grenzen te kennen.


De garde van 2020: Jesca Kroon, Hedwig Witteveen, Miek Witteveen, Reina Altena, Thea Witteveen, Marjan van der Zee, Silke Homminga en Janita Heins.


De garde van 2019: Reina Altena, Jesca Kroon, Silke Homminga, Jantina Heins, Fardau de Jong, Thea Witteveen, Janna Kroon en Marjan van der Zee.


De garde van 2018: Berber Bonnekamp, Jesca Kroon, Janna Kroon, Reina Altena, Thea Witteveen, Fardau de Jong, Nynke Witteveen en Nora Altena


De garde van 2017: Hanna Hobma, Fardau de Jong, Nynke Witteveen, Nora Altena, Marieke Popma, Tanja Altena, Janna Kroon en Berber Bonekamp.


De garde van 2016: Hanna Hobma, Fardau de Jong, Nynke Witteveen, Nora Altena, Marieke Popma, Tanja Altena, Janna Kroon en Berber Bonekamp.

 

De garde van 2015: Hanna Hobma, Nynke Witteveen, Nora Altena, Marieke Popma, Tanja Altena, Anna van der Meer, Gotske van der Tol en Welmoed Rijpma. 


De garde van 2014: Hanna Hobma, Tanja Altena, Anne van der Meer, Gotske van der Tol.

Marieke Popma, Welmoed Rypma, Baukje van der Zee en Iris Landman